Leczenie kanałowe zęba w gabinecie stomatologicznym

Leczenie kanałowe często jest ostatnim rozwiązaniem, które pozwala uchronić się przed ekstrakcją zęba. Chociaż kojarzy się z bólem i dyskomfortem, tak być nie musi. Sprawdź, jak przebiega leczenie endodontyczne.

Istotą leczenia kanałowego jest usunięcie zmienionej chorobowo miazgi zęba (nerwów i naczyń w zębie). Dzięki temu można uratować nawet bardzo zniszczonego zęba, któremu groziłaby ekstrakcja (usunięcie).

Jak przebiega leczenie kanałowe?

Polega na usunięciu chorej miazgi z komory i kanałów korzeniowych. Odbywa się to z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi rotacyjnych i ręcznych, a następnie wypełnieniu kanałów płynną gutaperką.

W klinice Stomatologia Zwycięzców w Stargardzie leczenie kanałowe przeprowadzamy pod mikroskopem przy użyciu koferdamu (ochrony na usta dla pacjenta). Takie rozwiązanie zwiększa precyzję i przewidywalność zabiegu, co przekłada się na możliwość:

  • zlokalizowania nawet bardzo wąskich kanałów,
  • zamknięcie perforacji,
  • usunięcie złamanych narzędzi,
  • przeprowadzenie powtórnego leczenia kanałowego – o ile zachodzi taka potrzeba,
  • zminimalizowanie ryzyka powikłań.

Samo leczenie składa się z kilku etapów, dlatego czasem zachodzi konieczność odbycia kilku wizyt. Warto jednak mieć świadomość, że nowoczesne technologie oraz zaawansowany sprzęt sprawiają, iż leczenie zębów może odbyć się podczas jednej wizyty. Wiele jednak zależy od indywidualnego przypadku.

Etapy leczenia kanałowego:  

  • Usunięcie miazgi zęba

Gdy objawy bólowe ustaną, wówczas dentysta przeprowadza usunięcie miazgi zęba. Podczas pracy lekarz odszukuje także ujścia kanałów zębowych.

  • Opracowanie kanałów

Kolejny etap to opracowanie kanałów – dokonuje się tego ręcznie i maszynowo. Aby zapewnić bezpieczeństwo, stomatolog korzysta z endometru pozwalającego na wykonanie pomiaru długości kanałów. Dzięki temu lekarz wie, jak daleko może wsunąć odpowiednie narzędzie.

  • Płukanie kanałów

Gdy kanały są już poszerzone, stomatolog przeprowadza ich płukanie – to tzw. opracowanie chemiczne. Celem tej czynności jest usunięcie pozostałości miazgi z miejsc, których nie udało się oczyścić narzędziami.

  • Wypełnienie kanałów korzeniowych

Po ukształtowaniu kanałów, nadchodzi moment ich szczelnego zamknięcia. Odbywa się to za pomocą płynnej gutaperki. Ten proces wymaga niezwykłej precyzji, ponieważ materiał powinien szczelnie przylegać do ściany kanału.

  • Odbudowa korony zęba

Odbudowa korony zęba stanowi ostatni etap leczenia kanałowego. Ząb odbudowywany jest standardowo za pomocą materiałów do wypełnień, lub czasem konieczna jest odbudowa protetyczna (korona, onlay).

Pamiętaj! Leczenie endodontyczne jest szansą na uratowanie nawet najbardziej zniszczonych zębów. Dlatego zgłoś się na wizytę, jeśli zależy Ci na przywróceniu uzębieniu ich właściwej funkcji i estetyki.